ΙΩΑΝΝΙΝΑ – A. ΖΥΓΟΥΡΑΣ Α.Ε.

455 00, Ιωάννινα, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651-091.474, Fax: 2651-093.744

10ο χλμ Ιωαννίνων-Αθηνών