ΧΙΟΣ – Χ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

821 00, Χίος, ΧΙΟΣ

2271-025.241, Fax: 2271-043.707

Λεωφ. Κάρφα, Κοντάρι Χίου