ΦΛΩΡΙΝΑ – ΠΑΡΙΣΗΣ Α.E.

531 00, Φλώρινα, ΦΛΩΡΙΝΑ

2385-022.099, Fax: 2385-024.766

2ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας-Θεσσαλονίκης