ΚΑΒΑΛΑ – ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

641 00, Καβάλα, ΚΑΒΑΛΑ

2510-392.200, Fax: 2510-622.721

8ο χλμ. Ε.Ο. Καβάλας-Ελευθερούπολης