ΛΕΣΒΟΣ – ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

811 00, Μυτιλήνη, ΛΕΣΒΟΣ

2251-037.622, Fax: 2251-037.350

Αεροπόρου Γιαναρέλη 87