ΗΜΑΘΙΑ – Δ.ΨΩΜΙΑΔΗΣ – Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

591 00, Βέροια, ΗΜΑΘΙΑ

2331-021.888, 2331-022.374

Νέα Περιφερειακή Οδός Βέροιας