ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – Ν. ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ Α.Ε.

85100, Ρόδος, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

22410-27.774, Fax: 22410-20.696

Καποδιστρίου & Κολοκοτρώνη Γωνία