ΠΙΕΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΖΙΛΙΝΗΣ

601 00, Κατερίνη, ΠΙΕΡΙΑ

2351-045.640, Fax: 2351-045.649

Κόμβος Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης