ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.

546 27, Θεσσαλονίκη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-506.030

26ης Οκτωβρίου 70