ΞΑΝΘΗ – Α. ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

671 00, Ξάνθη, ΞΑΝΘΗ

2541-073.232, Fax: 2541-074.949

3ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας