ΛΑΡΙΣΑ – ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

413 36, Λάρισα, ΛΑΡΙΣΑ

2410-671.353, Fax: 2410-661.537

3ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας